+3185 13 07 910 info@kvgz.nl

Welke zorg bieden wij

Palliatieve zorg

Het woord ‘palliatie’ betekent verzachting of verlichting. Palliatieve zorg is de zorg voor cliënten met een ongeneeslijke ziekte. De palliatieve fase kan dagen of weken, maar ook enkele jaren duren.

Terminale zorg

Terminale zorg ontvangen cliënten die een levensverwachting hebben van korter dan 3 maanden.

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging betekent dat onze zorgverlener u ondersteunt bij uw algemene dagelijks activiteiten, bijvoorbeeld bij het opstaan, douchen, aankleden, naar toilet gaan en het aanreiken van medicijnen.

Ook kan onze zorgverlener u en uw naasten begeleiden bij het omgaan met uw ziekte.

Verpleging

Bij verpleegkundige zorg denken wij aan bijvoorbeeld wondzorg, stomazorg, hulp bij pijnbestrijding via morfinepomp en sedatie.

Gespecialiseerde verpleging

Zorg die wordt geleverd door deskundigen op het gebied van specialistische en complexe zorg thuis in opdracht van een medisch specialist.

Uw zorg

Kwestie van Goede Zorg levert zorg vanuit de ZvW en PGB en wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Voordat uw zorg start, hebben wij eerst een kennismakingsgesprek waarin uw wensen en behoeften besproken worden. Uit dit kennismakingsgesprek zorgen wij voor een passende match tussen u en onze zorgverleners. Wij werken met geschoolde zorgverleners. Al onze zorgverleners zijn zelfstandige professionals. Om de kwaliteit te waarborgen, worden onze zorgverleners nauwkeurig gescreend. Wij werken in teams van maximaal 4 zorgverleners, waarbij wij ernaar streven om zoveel mogelijk vaste zorgverleners bij u te plaatsen.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er samen met u gekeken welke passende zorg u nodig heeft. Dan moet u denken aan zorgmomenten, 12-uurszorg en 24-uurszorg. 

 

Zorgmomenten

Een aantal keren per dag komt er een zorgverlener bij u langs met een maximum van drie keer.

12-uurszorg

Een aaneengesloten zorg van maximaal 12 uur. Samen met u bekijken wij welke starttijden gewenst zijn.

24-uurszorg

De mogelijkheid van 24 uur aanwezigheid van een zorgverlener.  

Zorg vanuit het hart.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Bel. +3185 13 07 910
Fax. +3185 13 07 919

Email

info@kvgz.nl

Onze locatie

Kwestie van Zorg BV
Tinstraat 5
2984 AN Ridderkerk
KvK: 72725362

Stuur een bericht

Hoe wilt u benaderd worden?